EXTRA - BETON s.r.o. organizačná zložka na Slovensku